Jasný signál nezávislých

Ing. Bc. Bronislav Sedláček

pochází ze severní Moravy. Vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu na Slovensku a obor učitelství odborných předmětů na Českém vysokém učení technickém v Praze. Více než dvacet let působil v ozbrojených složkách jako spojovací technik. Nyní již patnáctým rokem pracuje ve školství, jako učitel odborných předmětů na střední škole. Důležitým, ale potlačovaným faktorem při vzdělávání, je také výchova – k sounáležitosti ke svému národu, pokoře, k úctě ke svým předkům a vlastenectví. Zaměřuje se na školství. Na výchově mládeže závisí další směřování naší země. Sleduje dění doma i ve světě. Pomáhá zakládat různé skupiny pro přežití obyvatel, nebo i jen pro diskuzi. Hluboce si váží všech, kteří aktivně a nezištně vystupují proti domácímu i světovému systému.