Jasný signál nezávislých

Ing. Vladimír Štěpán

Je absolventem VŠE v Praze. Má více než třicetileté zkušenosti v energetice, zejména v oblasti plynárenství a teplárenství, mimo energetiku v oblasti ŽP a makroekonomiky. Specializuje se na ceny, komerční a právní podmínky kontraktů, privatizaci, regulaci, vztah mezi makroekonomikou a energetikou, dopady využívání energetických zdrojů na ŽP, včetně výroby z obnovitelných zdrojů. Jako obchodní ředitel ČPP s.p. byl odpovědný za kontrakty na dodávky plynu do ČR, uzavřel smlouvy pro tranzit plynu přes ČR za stovky milliard korun, stejně jako mezinárodní smlouvy na uskladňování plynu. Vedl kontraktační jednání na dovoz plynu nejen do ČR, a zabýval se problematikou diverzifikace zdrojů. Při jednání o dovozu plynu zastupoval vždy kupující stát, nikoliv Gazprom nebo jiného dodavatele. Spolupracoval s Energetickými regulačními úřady na projektech Pravidla pro trh s plynem v ČR a SR, jako základu pro liberalizaci trhu s plynem v obou zemích. Byl poradcem v mezinárodních projektech v Chorvatsku, Řecku, Bulharsku, Izraeli, Mongolsku. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích v řadě měst Evropy. Vystupoval jako expert v arbitrážních řízeních v Rakousku a Norsku. Spolupracoval rovněž s vládní komisí pro přípravu nové energetické politiky ČR. Posuzoval obchodně a ekonomicky projekty na dodávku tepla pro odběratele tepla. Po vypuknutí energetické a ekonomické krize nabízel spolu se skupinou dalších odborníků výše uvedené zkušenosti vládám ČR, včetně analýzy příčin krize a nástrojů na odstranění krize. Vypočtené úspory pro ČR dosahují stovky miliard korun za rok, řešení se opírají i o zkušenosti z jiných států EU, kde byly úspěšně realizovány. Vzhledem k nezájmu vlád ČR se stal spoluzakladatelem a předsedou Hnutí JaSaN, s cílem uplatnit svoje zkušenosti ve prospěch občanů ČR a průmyslu.