Jasný signál nezávislých

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

narozen 5. 11. 1954
ženatý, 3 děti

Vzdělání:

1969–1973 Střední škola Chotěboř – obor ekonomický
1973–1978 Vysoká škola zemědělská, Fakulta provozně – ekonomická, obor ekonomický
1978–1980 Vysoká škola zemědělská, Pedagogické studium (státní zkouška učitelské způsobilosti) – dálkové studium
1987–1996 Česká zemědělská univerzita – disertační práce k získání vědecké hodnosti Kandidát ekonomických věd – dálkové studium

Zaměstnání:

- aktuálně Generální ředitel společnosti RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
Od r. 1997 – budování holdingu RABBIT CZ, a. s., k němuž docházelo postupným kupováním, reorganizací a provozem problémových podniků na sebe navazujících v zemědělsko-potravinářské vertikále – tj. podniků zemědělské prvovýroby se zaměřením na rostlinnou (hospodařící na cca 15 500 ha z. p.) i živočišnou výrobu (chov králíků, chov jatečních brojlerů, chov nosnic, chov prasat, chov dojnic, chov masného skotu), vybudováním podniku zabývajícího se výrobou krmných směsí a podniků provozujících porážku jatečních zvířat a výrobu masných výrobků, a následným prodejem části produkce ve vlastní maloobchodní síti, s cílem vytvoření uzavřené potravinářské výroby s kontrolou vstupů a výstupů a možností ovlivňování kvality v systému „od pole až po vidličku“. Ve všech podnicích holdingu RABBIT CZ, a. s., pracuje cca 2 200 zaměstnanců a v posledních letech je dosahováno obratu cca 12 mld. Kč.

Profesní aktivity:

- v letech 1975 až 2017 častý konzultant doc. Ing. Františka Čuby, CSc. , docenta Ing. Jozefa Hurty, CSc. a prof. Ing. Josefa Trnky, CSc. nejuznávanějších odborníků v sektoru zemědělské a potravinářské výroby v České republice,
- v letech 1990 až 1998 pracovní cesty do zahraničí po zemědělských a zpracovatelských podnicích v Izraeli, Austrálii, Novém Zélandě, Brazílii, Argentině, USA, Kanadě, Číně a dalších zemích. Tyto cesty do zemí s vyspělým zemědělstvím a potravinářským průmyslem umožnily doplnit teoretické znalosti, rozšířit přehled.
- v letech 1997 - 2022 člen státnicových komisí a jejich předseda, ČZU
- 2015 zakladatel Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků, z.s.
- 2016 – 2017 poradce ministra zemědělství
- 16. března 2017 – 16. června 2020 – prezident Agrární komory České republiky

Ocenění:

– vítěz soutěže Podnikatel roku 2001 v ČR – pořádající společností Ernst & Young
– účastník „World Entrepreneur Of The Year Academy“ oceněný 1. června 2002 v Monte Carlu
– finalista soutěže Manažer roku 2005 – vítěz soutěže manažer odvětví 2005

Motto: „Bez práce nejsou koláče.“ a „Komu se nelení, tomu se zelení.“