Jasný signál nezávislých

Mgr. Dimiter Petrov

Narodil jsem se dne 14.05.1965 v Československu. Když mi byl jeden rok, rodiče se rozhodli předat mě z důvodu mého zdraví do Bulharska rodičům mého otce. V Bulharsku jsem chodil do základní školy, v 11 letech mě vzali rodiče do Československa, kde jsem dokončil osmou třídu. Poté jsem nastoupil na Střední odborné učiliště v Nasavrkách u Chrudimi, obor včelař ovocnář, kde jsem ukončil vzdělání 14.12.1984. Krátce poté jsem znovu odjel do Bulharska, kde jsem pracoval a později jsem se stal konstruktérem v Telefonním závodě, mezi tím jsem dálkově vystudoval Jednotnou střední průmyslovou školu, kde jsem studium ukončil dne 06.07.1988 maturitou. Po roce 1989 jsem se vrátil do ČR a začal jsem vyřizovat restituční pohledávky po mých předcích. V roce 2006 jsem začal studovat obor právo a právní vědu, kde jsem získal vysokoškolský diplom Magistr práva. V politice se chci angažovat a pomoci lidem, kteří nemohli uplatnit svoje restituční nároky z různých důvodů, například byla omezena jejich práva z důvodů chyb v legislativě, ač nároky po jejich předcích se vztahovaly i na ně. Dále se chci podílet na odstraňování nedostatku v jednotlivých normách, které jsou obsaženy v našem právním řádu. Po dobu 30 let jsem úspěšně bojoval proti úředníkům a soudcům, kteří znevažovali svoje poslání, a svým arogantním jednáním vysloveně omezovali občany, aby se nemohli domoci svých práv dle ústavního pořádku ČR.