Jasný signál nezávislých

Zdeňka Niklová

narodila jsem se v roce 1969 v Kyjově, své dětství jsem prožila v malé vesničce Čeložnice v krásné krajině na pokraji Chřibů. Po základní škole jsem přešla na učiliště Tomáše Bati ve Zlíně, tehdejší Svit, kde jsem se seznámila i se základy podnikání. V roce 1992 jsme s manželem vybudovali pekárnu založenou na ruční výrobě a kvalitě těchto výrobků. Postupně jsme firmu rozšířili o cukrářskou výrobu zákusků, dortů, čajového pečiva apod. Používáme čerstvé ovoce z jižní Moravy, specializujeme se i na výrobu kvalitní řemeslné zmrzliny. Výroba je založena převážně na regionálních specialitách, ale i na výrobcích denní spotřeby. Dodnes jí spoluvlastním a řídím. Za své dlouholeté působení v podnikání jsem se věnovala personalistice a řízení, organizování zaměstnanců, ale také obchodu, nákupu a částečně účetnictví. V případě potřeby či výpadku zaměstnanců musím být schopna zaskočit na jakékoliv pozici. Firmu jsem založila společně s manželem, v současné době se již jedná o firmu regionálního významu, která zaměstnává přes 50 zaměstnanců, a řídí své provozovny v okrese Hodonín a Uherské Hradiště. Své výrobky dodáváme nejen do Vracova a Kyjova, ale i po okrese Hodonín a Uherské Hradiště. V roce 2009 jsem absolvovala kurz výroby zmrzliny v Gelato University v Bologni. Prezentaci výrobků provedla naše firma i v Praze, kde představila speciální druhy chleba např. chléb s ořechy, chléb se slaninou nebo se škvarky a zmrzliny z vína, burčáku či slivovice. Našimi klienty jsou nejen občané, ale i firmy a nemocnice. Firmu neustále dovybavujeme novou technikou, která zlepšuje nejen podmínky zaměstnanců, ale zvyšuje i efektivitu a kvalitu výroby, využíváme např. průběžnou pec na rohlíky. Moje práce je pro mě i koníčkem, setkávám se zde se spoustou lidí a diskutujeme o jejich problémech a možnostech řešení. Ve svém volném čase se aktivně zapojuji do komunitního dění ve městě, působím např. v místním folklorním souboru ve Vracově. Společenský život je v mém regionu hodně rozvinut, zúčastňuji se osobně řady akcí, Dožínky, hody, nebo Svatomartinské svěcení vín. Chtěla bych co nejvíce podporovat lidové tradice, řemesla a zachovávat kulturní dědictví národa, Ráda také čtu a cestuji. Sleduji společenské dění zejména na regionální úrovni. Snažím se vytvořit regionální buňku pro naše Hnutí a mám na starosti i koordinaci regionálních buněk nejen na jižní Moravě.