STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ

Politické hnutí Jasný Signál Nezávislých (dále též jako JaSaN) usiluje o obrodu českého státu a vytvoření odborně řízeného, funkčního a spravedlivého českého státu, který zajistí kvalitu života pro všechny občany České republiky. Obrodu českého státu zajistíme zastavením rozkrádání státního rozpočtu a rozkrádání majetku českých občanů a českých firem.

 

JASNÝ SIGNÁL NEZÁVISLÝCH

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ

MORÁLNÍ KODEX ČLENA HNUTÍ JASAN

JASNÝ SIGNÁL NEZÁVISLÝCH

MORÁLNÍ KODEX ČLENA HNUTÍ JASAN