logo_Jasan

JASNÝ SIGNÁL NEZÁVISLÝCH

Jasný Signál Nezávislých
TRANSPARENTNÍ ÚČET PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Transparentní účet určený pro volby do Zastupitelstev krajů 2024 slouží pouze jako výdajový účet. Na tento účet neposílejte žádné dary, účet je ze zákona určený jen pro výdaje. 

Pro tento případ využijte transparentní účet níže. Děkujeme

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Velmi si vážíme rozhodnutí finančně podpořit naše Hnutí. Váš finanční dar je souhlasem s naším programem a stanovami. Každou korunu kterou nám darujete, uvidíte na našem transparentním účtu. Než nám zašlete dar, 1. Nejprve je potřeba uzavřít darovací smlouvu, která musí být podepsána osobou oprávněnou, 2. Vaše smlouva bude následně zpracována a dostanete její kopii. Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození ve formátu ddmmrrrr (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby). Důležité upozornění – v platebním příkazu je třeba vždy uvést účel platby – „DAR“

JaSaN

Líbí se Vám naše hnutí? Souhlasíte s našimi stanovami a programem? Neváhejte se přidat!

Jasný signál nezávislých

Proč vzniklo hnutí JaSaN

Nově vzniklé politické Hnutí Jasný Signál Nezávislých (zkratka JaSaN) bylo založeno nezávislými odborníky na základě požadavku občanů, zemědělců a zástupců průmyslu, s cílem vyvést ČR ze současné hluboké ekonomické, ekologické a morální krize. Pro tento cíl je Hnutí vybaveno předními odborníky z ČR.

Hnutí se liší od všech politických stran a hnutí, tvoří se odspodu obyčejnými lidmi. Členy vedení Hnutí jsou nezávislí odborníci, kteří nechtějí kandidovat do Europarlamentu, Senátu ani Parlamentu, a pokud to nebude nutné, ani do případné budoucí vlády. Za svoji činnost nejsou placeni. Pokud by vznikla potřeba, aby členové vedení Hnutí kandidovali, bylo by to maximálně na dobu nezbytně nutnou, než se najdou ve veřejnosti lidé, kteří budou schopni a ochotni prosazovat program Hnutí. Zvolení poslanci respektují odborné programy hnutí a na základě principu přímé demokracie jsou odvolatelní.

Kandidáti do parlamentu a senátu se vybírají odspodu, na úrovni regionálních center. Cílem Hnutí je vybudovat mnoho regionálních center v ČR na úrovni měst, vesnic nebo i regionů. Vedení schvaluje kandidáty, má právo je i navrhovat.

Úkolem vedení Hnutí je zabezpečovat pro regionální centra odborné podklady. Vedoucí center zajišťují komunikaci s veřejností, vedení Hnutí společně s dalšími odborníky bude vyjíždět do regionů na diskuse.

Hnutí se řídí heslem prezidenta Masaryka, politika by měla sloužit vlasti, ne vlastnímu prospěchu politiků.

JaSaN je hnutí středu se silným sociálním zaměřením. Bude podporovat rozvoj domácího průmyslu, a zemědělství, a ekologie na základě zdravého rozumu, s cílem výrazně snížit v ČR emise škodlivých látek. Cíle jako „Green Deal“ Hnutí odmítá, protože jsou založeny na základě nepravdivých argumentů. Jejich prosazování vede k devastaci životního prostředí a životní úrovně obyvatel.

Dá se tedy říci, že voliči tohoto hnutí volí sami sebe s programem, který zajistí kvalitu života pro všechny občany České republiky. Obrodu českého státu zajistíme zastavením rozkrádání státního rozpočtu a majetku českých občanů a českých firem.

KDE NÁS POTKÁTE
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Čvn 21, 2024

Čvn 20, 2024

Čvn 23, 2024

VIDEA

JASNÝ SIGNÁL NEZÁVISLÝCH

Vedení
O vedení Hnutí

Ing. Vladimír Štěpán

Předseda Hnutí
energetika, makroekonomika

Ing. Bc. Bronislav Sedláček

Místopředseda Hnutí
školství, obrana, globalizace

Zdeňka Niklová

centrum komunikace

Zaměření jednotlivých členů vedení není vyčerpávající, vedení bude úzce spolupracovat na prosazování níže uvedených programových cílů s desítkami předních odborníků z ČR.

Dotazy pro jednotlivé členy vedení Hnutí JaSaN

Dotaz pro člena vedení Hnutí JaSaN

Zde se můžete ptát jednotlivých členů vedení Hnutí


NOVINKY Z TIK TOKU

NOVINKY Z FACEBOOKU

Cover for Jasný Signál Nezávislých
236
Jasný Signál Nezávislých

Jasný Signál Nezávislých

Politické hnutí pro světlou budoucnost České republiky. 🇨🇿
TRANSPARENTNÍ ÚČET: 1680449016/2700
Zadavatel/zpracovatel: JaSaN

3 days ago

Slibovaný záznam z Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 2. část ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Slibovaný záznam z Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 1.část ... See MoreSee Less
View on Facebook
SPONZOŘI