Vážená paní senátorko, 

obracím se na Vás s prosbou o zamítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy, kterou má senát schvalovat ve dnech 24.1. a 25.1.2024.

Prosím Vás o to jako manželka, matka, babička a věřící.

Paní senátorko – prosím Vás,

NEPODPOŘTE TO.

Zde uvádím stručný výčet bodů, které absolutním způsobem zasáhnou do práv a svobod člověka, současně tím umožní zasahovat do rodinného života mezinárodní skupinu.

  1. Istanbulská úmluva skutečné potírání násilí na ženách neřeší. Vede pouze k protlačení genderové ideologie s drastickými dopady na vytváření tradičních = heterosexuálních rodin. Zánik tradiční rodiny žena + muž + dítě
  2. Převýchova dětí na všech stupních vzdělávání. 
  3. Zánik tradic, zvyků a stereotypů naší společnosti. 
  4. Zásah do soukromí člověka, do právního systému, do suverenity státu.
  5. Monitoring, kontrola, neomezená imunita členů a delegátů mezinárodní skupiny GREVIO, a to i když skončí s činností. Nebudou postižitelní.
  6. Diskriminuje muže. Muž je vždy veden jako násilník, staví ženu nad muže, rovnost pohlaví zde není.
  7. Vznik dalších genderových neziskových organizací, které bude povinen financovat stát.

Daný dokument pouze řeší tu skutečnost, že lidé se budou dostávat pod kontrolu externích skupin, které budou postupně přebírat řízení jejich života a života jejich dětí. 

S respektem a úctou

Zdena Niklová

Centrum komunikace

JaSaN

Komentující:

Okomentovat